Privacy Policy

 

Politica de Confidențialitate

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE A SITE-ULUI shaikhperfumes.ro

 

TERMENI GENERALI

Art. 1.

 

Acest document reprezintă termenii și condițiile generale sau condițiile de utilizare ale site-ului shaikhperfumes.ro .

 

Prin utilizarea site-ului shaikhperfumes.ro, se consideră că utilizatorul acceptă și este de acord cu aceste condiții și se angajează să le respecte.

Ori de câte ori sunt folosiți acești termeni în Termeni și Condiții Generale, cu excepția cazului în care se specifică altfel sau dacă contextul nu impune altfel, termenii definiți aici au următoarele semnificații::

А) Proprietar, administrator și furnizor conform acestor termeni și condiții generale este „Parfumeria Shaikh”;

 

Б) „Produs(e)” înseamnă orice produs oferit spre vânzare prin intermediul site-ului shaikhperfumes.ro;

 

В) „Site“ înseamnă pagina web a administratorului: shaikhperfumes.ro, precum și toate subpaginile și subcategoriile care pot fi accesate de pe pagina principală a site-ului;

 

Г)  „Platformă“ este un set de servicii conceptuale, software și grafice care alcătuiesc un produs complet ce oferă utilizatorului un mediu accesibil de navigare pe Internet.

 

Д)  Clienți / utilizatori (denumiți în continuare „Utilizatori”) în aceste condiții generale sunt utilizatorii site-ului web – shaikhperfumes.ro (denumit în continuare „site”);

 

Е)  „Informație personală“ reprezintă tipul de informații necesare pentru unele servicii voluntare de înregistrare. Informațiile personale includ adresa de e-mail, numele și prenumele, telefonul, adresa de livrare, care ar putea duce direct sau indirect la identificarea unei persoane. Informațiile personale sunt utilizate de administratorul site-ului numai în scopurile stabilite mai jos, în aceste condiții generale.

 

Ж) „Informații înregistrate“ – Log Files – sunt informații din fișiere jurnal (Log Files); Adresa IP; ISP (Furnizor de servicii Internet); browserul pe care îl utilizați atunci când vizitați site-ul (cum ar fi Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Google Chrome); timpul petrecut pe un site și paginile vizitate pe site-ul respectiv.

 

З)  „Nume utilizator” este ales de către client și conține un cod unic de litere și / sau numere, prin intermediul căruia este individualizat în cadrul site-ului shaikhperfumes.ro;

 

И)  „Parolă” este aleasă de către client și conține un cod unic de litere și / sau numere, care împreună cu numele de utilizator, îl individualizează și îi oferă posibilitatea utilizatorului de a face comenzi valide pentru achiziționarea bunurilor oferite pe site-ul shaikhperfumes.ro.

 

Й)  „Prețul de vânzare” este prețul final per unitate / bun / produs sau pentru o anumită cantitate de bunuri sau servicii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA) și toate alte taxe și taxele suplimentare, fără a include prețul de livrare.

 

Art. 2.

 

Informații conform Legii comerțului electronic și Legii privind protecția consumatorilor:

 

  1. A) Parfumeria Shaikh are sediul social și adresa în orașul Sofia, Bulgaria (în continuare „Administrator” sau „Companie”), cu următoarele date pentru corespondență:

 

oraș Sofia,

 

email: sales@shaikhperfumes.ro

 

  1. B) “Parfumeria Shaikh” este înscrisă în următoarele registre publice:

 

Înregistrarea în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată

 

  1. C) Organele de supraveghere sunt:

 

Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

 

Art. 3.

 

Magazinul online este disponibil la adresa web shaikhperfumes.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare și livrare a bunurilor oferite pe site, inclusiv următoarele:

 

Pentru a vă înregistra și a crea un cont cu scopul de a vizualiza stocurile din magazinul online și a utiliza serviciile suplimentare pentru a furniza informații;

Pentru a face declarații electronice legate de încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul prin intermediul interfeței paginii acestui magazin online, disponibil pe Internet;

Pentru a încheia contracte de cumpărare, vânzare și livrare de bunuri oferite pe site-ul magazinului online;

Pentru efectuarea oricăror plăți legate de contractele încheiate cu Furnizorul, conform metodelor de plată întreținute de acesta și indicate pe site-ul shaikhperfumes.ro

Pentru a primi informații despre noile produse oferite de magazinul online;

Pentru a revizui bunurile, caracteristicile, prețurile și condițiile de livrare ale acestora;

Pentru a fi notificat cu privire la drepturile care decurg din lege, în principal prin interfața site-ului shaikhperfumes.ro;

Art. 4.

 

Administratorul livrează bunurile și garantează drepturile Utilizatorilor, prevăzute prin lege, în cadrul unei bune-credințe, criteriile și condițiile adoptate în practică, de consum sau de drept comercial.

 

Art. 5.

 

Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că toate declarațiile dintre ei legate de încheierea și punerea în aplicare a Contractului de cumpărare pot fi făcute electronic și cu ajutorul declarațiilor electronice cu privire la Legea documentelor electronice și serviciile de certificare electronică (EMSA) și art. 11 din Legea privind comerțul electronic.

Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului sunt făcute de persoanele specificate în datele furnizate de Utilizator la înregistrare, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

Art. 6.

 

Pentru a utiliza magazinul online pentru încheierea contractelor de cumpărare și vânzare de bunuri, utilizatorul ar trebui să introducă numele și parola alese de acesta pentru accesul de la distanță, în cazurile în care magazinul online necesită înregistrare.

Numele și parola pentru accesul de la distanță sunt determinate de Utilizator prin înregistrarea electronică pe site-ul Furnizorului.

Utilizatorul declară că este la curent cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se angajează să le respecte necondiționat.

După „Înregistrare”, Utilizatorului își va crea un cont pe site și astfel, va apare o relație contractuală între acesta și Furnizor..

Dacă Utilizatorul trimite doar datele necesare pentru livrarea bunurilor solicitate de acesta pentru cumpărare, atunci între el și Furnizor apare o relație contractuală, iar Utilizatorul este obligat să respecte acești termeni și condiții chiar dacă nu și-a creat un profilul pe site.

La înregistrare, Utilizatorul se angajează să furnizeze date exacte și actualizate. Utilizatorul actualizează în mod prompt datele specificate în profilul acestuia în caz de modificare.

În cazul în care un profil din rețelele sociale web sau alte rețele este utilizat pentru înregistrarea utilizatorului, parte la contract este persoana care deține profilul utilizat pentru înregistrarea în rețeaua socială respectivă sau în orice altă rețea. În acest caz, Furnizorul are dreptul de a accesa datele necesare identificării Utilizatorului în rețeaua socială relevantă sau în altă rețea și poate solicita alte date pentru identificarea Utilizatorului, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul contractului.

Profilul creat de Utilizator poate fi folosit numai de către titularul acestuia, care în același timp, se angajează să nu-și dezvăluie parola pentru acces unor terțe părți.

Art. 7.

 

Adresa de e-mail furnizată în timpul înregistrării inițiale a Utilizatorului, precum și orice adresă de e-mail utilizată ulterioar pentru schimbul de declarații între Utilizator și Furnizor, este o „Adresă de e-mail principală” în ceea ce privește aceste condiții generale. Utilizatorul are dreptul să își schimbe adresa principală de e-mail pentru contact.

ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Art. 8. Depunerea unei cereri de achiziție (comandă) de către Utilizator se efectuează prin efectuarea succesivă a următoarelor acțiuni:

 

Efectuarea unei înregistrări în magazinul online sau furnizarea datelor necesare, dacă Utilizatorul nu s-a înregistrat încă în magazinul online. La completarea formularului de înregistrare electronică, Utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și exacte despre identitatea sa și alte date solicitate de formularul electronic, precum și să le actualizeze atunci când acestea se modifică. Utilizatorul garantează că datele furnizate în timpul procesului de înregistrare sunt corecte, complete și exacte și le va actualiza în timp util dacă acesta din urmă se modifică.

Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite în cadrul magazinului online și adăugarea lor la lista bunurilor pentru achiziționare prin apăsarea butonului virtual „ADAUGĂ ÎN COȘ”, plasat sub produs;

Determinarea cantității bunurilor și confirmarea comenzii prin apăsarea butonului virtual „FINALIZARE COMANDĂ”, plasat lângă bunurile respective;

Vizualizarea informațiilor de livrare (posibilitatea de a schimba adresa de livrare)

Pentru a facilita platforma Utilizatorilor, aceștia au la dispoziție și câmpul „Observații comandă”, în care pot indica orice alte informații despre comandă.

Furnizorul poate oferi posibilitatea de a alege metoda de plată pentru prețul de vânzare al bunurilor și de a introduce / modifica datele pentru emiterea unei facturi;

Cererea de cumpărare a bunurilor de pe site-ul shaikhperfumes.ro este considerată definitivă după apăsarea butonului „COMANDĂ”.

În cazul unei adrese incomplete, incorecte sau greșite și / sau a unui număr de telefon invalid la depunerea cererii, comanda se va considera invalidă, iar pentru Parfumeria Shaikh nu va exista nicio obligație pentru executarea acestei comenzi.

Art. 9.

 

Caracteristicile contractului de vânzare:

 

Utilizatorii folosesc interfața site-ului web al Furnizorului pentru a încheia Contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de Furnizor în magazinul online.

Contractul este încheiat în limba română.

Acești Termeni și Condiții Generale reprezintă Contractul dintre Furnizor și Utilizator și este disponibile la adresa https://shaikhperfumes.ro/tos/

Parte a Contractului dintre Furnizor și Utilizator sunt datelor furnizate în timpul înregistrării / cumpărării.

Furnizorul va include în interfața site-ului său web mijloacele tehnice pentru stabilirea și corectarea erorilor de introducere a informațiilor înainte ca declarația de încheiere a contractului să fie făcută în orice moment. Datele furnizate în profilul utilizatorului vor fi actualizate imediat. Toate costurile, cheltuielile și taxele pentru transportul și livrarea bunurilor respective, care decurg din datele incorecte specificate, vor fi suportate de Utilizator.

Contractul de vânzare-cumpărare al bunurilor este considerat încheiat din momentul primirii confirmării comenzii de către Utilizator din partea Furnizorului.

Declarația de finalizare a contractului și confirmarea acceptării acestuia se consideră încheiate atunci când destinatarii acestora au posibilitatea de a le accesa. Toate documentele, cererile, întrebările, inclusiv confirmările comenzii etc. sunt considerate primite de către cealaltă parte la momentul intrării în sistemul său electronic, fără a fi necesară confirmarea primirii, conform art. 10 din ZEDEUU.

Furnizorul livrează bunurile la adresa indicată de Utilizator și nu este făcut responsabil în cazul în care datele furnizate de Utilizatori sunt incorecte sau înșelătoare.

Art. 10.

 

Încheierea unui contract de vânzare – cumpărare între Furnizor și Utilizator:

 

Utilizatorii încheie un contract cu Furnizorul pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri oferite de acesta din urmă, prin intermediul interfeței magazinului online, disponibil pe site-ul Furnizorului adresa shaikhperfumes.ro sau prin alte mijloace de comunicare la distanță.

În conformitate cu Contractul de cumpărare și vânzare a bunurilor încheiat cu Utilizatorii, Furnizorul este obligat să livreze și să transfere proprietatea Utilizatorului asupra bunurilor specificate de acesta.

Utilizatorii plătesc Furnizorului o taxă pentru bunurile livrate în conformitate cu condițiile stabilite în magazinul online și aceste condiții generale. Remunerația este în cuantumul prețului anunțat de Furnizor la adresa magazinului online de pe internet.

Furnizorul livrează bunurile comandate de Utilizatori în cadrul Termenilor și condițiilor specificate de Furnizor pe site-ul web al magazinului online și în conformitate cu acești Termeni generali.

Prețul pentru livrare și transport este determinat separat și explicit de prețul bunurilor și, dacă nu este specificată nicio condiție explicită, acesta este plătit de Utilizatori.

OBLIGAȚII SPECIALE ALE FURNIZORULUI. PROTECȚIA, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR.

Art. 11.

 

Regulile acestei secțiuni ale prezentelor “Termeni și condiții generale” se aplică Utilizatorilor pentru care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de cumpărare sau înregistrarea în magazinul online, se poate concluziona că aceștia sunt utilizatori în sensul protecției Consumatorilor, Actul privind comerțul electronic și / sau Directiva 2011/83 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor.

 

Art. 12.

 

Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor sunt bine definite în profilul fiecărui produs de pe site-ul magazinului online și sunt specificate suficient de clar.

Prețul bunurilor, inclusiv toate taxele, este determinat de către Furnizor în profilul fiecărui produs de pe site-ul magazinului online.

Valoarea costului de transport nu este inclusă în prețul bunurilor / produselor , deoarece este determinată de lista de prețuri a firmei de curierat.

Metoda de plată, cea de livrare și cea de executare a contractului este determinată în acești Termeni și condiții generale, precum și în informațiile furnizate Utilizatorului pe site-ul web al Furnizorului.

Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul acestui articol sunt actualizate în momentul vizualizării sale pe site-ul web al Furnizorului magazinului online înainte de încheierea contractului de vânzare. În caz de neconformitate, Furnizorul va notifica Utilizatorul înainte de a confirma comanda, conform art. 9, articolul 6 de mai sus.

Furnizorul trebuie să indice condițiile de livrare ale bunurilor pe site-ul magazinului online.

Înainte de încheierea contractului, Furnizorul va indica valoarea totală a comenzii pentru toate bunurile conținute în comandă și va descrie o circumstanță în care pot fi percepute costuri de transport, care vor fi pe efectuate cheltuiala Utilizatorului..

Art. 13.

 

Utilizatorul este de acord că Furnizorul are dreptul să accepte plata în avans a contractelor încheiate cu acesta pentru vânzarea și livrarea bunurilor.

Utilizatorului i se poate oferi posibilitatea de a plăti Furnizorului prețul livrării bunurilor înainte sau în momentul livrării. Atunci când acest lucru nu este furnizat, prețul bunurilor se plătește la primire.

Utilizatorul își va da consimțământul explicit atunci când își exercită dreptul de a se retrage din contract pentru a i se rambursa sumele plătite de acesta doar într-un cont bancar specificat de Utilizator, indiferent de faptul că în tranzacția inițială a folosit metoda „plata cu numerar la livrare” sau așa-numita “Plata ramburs”.

Utilizatorul nu poate înlocui bunurile cumpărate de pe site-ul web al Furnizorului și pentru a ajunge la un rezultat similar, trebuie să își exercite dreptul de a se retrage din contract și apoi să depună o cerere de livrare a noului produs selectat de acesta.

Art. 14.

 

Utilizatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii bunurilor, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv anume.

Dreptul de retragere în temeiul alin. 1, nu se aplică în următoarele cazuri:

pentru livrarea bunurilor realizate conform cerințelor Utilizatorului sau prin comanda sa individuală;

pentru furnizarea bunurilor care, prin natura lor, sunt necesare, nu pot fi returnate, care sunt supuse deteriorării rapide sau pentru care există riscul deteriorării caracteristicilor lor calitative, inclusiv pentru parfumerie și produse cosmetice;

pentru livrarea mărfurilor sigilate care sunt desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății (inclusiv produse perisabile, probiotice etc.).

când produsele livrate sunt folosite, dezlipite, cu aspect comercial deteriorat;

pentru furnizarea bunurilor care, prin natura lor, se pot deteriora sau au o durată scurtă de valabilitate;

Atunci când Furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile de a furniza toate informațiile necesare despre bunuri, Utilizatorul are dreptul să se retragă din contract în termen de trei luni și paisprezece zile de la data primirii informațiilor complete, dar nu mai târziu de un an și paisprezece zile după primirea mărfii.

În cazul în care Utilizatorul își exercită dreptul de retragere conform alin. 1, Furnizorul este obligat să restituie integral sumele plătite pentru bunurile achiziționate de Utilizator nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data la care Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a se retrage din contractul încheiat. Utilizatorul plătește toate costurile pentru returnarea bunurilor către Furnizor.

Furnizorul poate reține plata sumelor către consumator în temeiul alin. 4, până când bunurile sunt returnate către acesta sau până când Utilizatorul furnizează dovada că a trimis bunurile înapoi, oricare ar apărea mai întâi.

Utilizatorul se obligă să păstreze bunurile primite de la Furnizor, calitatea și siguranța acestora în perioada prevăzută la alin. 1.

În cazul exercitării dreptului de retragere din Contractul de furnizare în temeiul alin. 1, costurile pentru returnarea bunurilor vor fi făcute pe cheltuiala Utilizatorului.

Parfumurile care sunt deschise sunt nerambursabile

Fiecare Utilizator își poate exercita dreptul de retragere din contract completând formularul standard pentru a facilita exercitarea dreptului de retragere în temeiul Legii privind Protecția consumatorilor și îl poate trimite prin e-mail Frunizorului. Puteți printa și completa formularul de aici:

FORMULAR STANDARD PENTRU FOLOSIREA DREPTULUI DE RETRAGERE

 

Către ………………………

 

/numele comerciantului/

 

……………………………………………………………………..

 

/adresă, CUI/

 

Prin prezentul formular, anunț că mă retrag din contractul pe care l-am încheiat pentru achiziționarea următoarelor bunuri / servicii:

 

…………………………………………………. /descrierea produsului/

 

Bunurile au fost comandate în data de ………………….

 

Bunurile au fost primite în data de …………………. /indicați data primirii bunurilor de către Utilizator/

 

………………………………………………………………………../Numele Utilizatorului/

 

Oraș/Comună……………………………………………………………. /Adresa Utilizatorului/

 

……………….                                                                             …………………………….

 

/Data/                                                                                 /Semnătura Utilizatorului/

 

  1. LIVRAREA BUNURILOR

 

Art. 15.

 

Termenul de livrare al bunurilor și punctul acestuia de pornire sunt determinate la încheierea Contractului cu Utilizatorul prin intermediul site-ului web al Furnizorului magazinului online. Livrarea bunurilor achiziționate din magazinul online se face numai pe teritoriul României. Bunurile achiziționate pentru cumpărare sunt livrate la adresa de livrare specificată de Utilizator în cadrul termenului de livrare stabilit de firma de curierat.

În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii confirmării comenzii Utilizatorului de către Furnizor.

În cazul în care Furnizorul nu poate îndeplini Contractul datorită faptului că nu are bunurile comandate sau din cauza unor erori tehnice din informațiile publicate pe site, Furnizorul este obligat să anunțe Utilizatorul și dacă acesta nu dorește să cumpere alte bunuri sau alte produse similare, Furnizorul va rambursa sumele plătite de Utilizator în termen de 14 zile lucrătoare de la data la care urma să își îndeplinească obligația prevăzută în contract. Utilizatorul, pe de altă parte, este obligat, la cererea Furnizorului, să furnizeze un document care să ateste plata, precum și un cont bancar în care vor fi transferate sumele respective.

În cazurile prevăzute la alin. 3 Furnizorul notifică Utilizatorul pe cale electronică imposibilitatea de a livra bunurile comandate. Pentru a facilita comunicarea, Furnizorul poate utiliza și numărul de telefon de contact specificat de Utilizator.

Art. 16.

 

Mărfurile comandate prin intermediul magazinului online sunt livrate prin firma de curierat DPD, la adresa indicată în comandă de către Utilizator.

“Parfumeria Shaikh” este responsabilă pentru predarea comenzilor către curier într-o formă intactă.

Din momentul predării comenzii către firma de curierat, „Parfumeria Shaikh” nu este responsabilă pentru integritatea sa până la momentul livrării.

În cazul unor daune, Destinatarul trebuie să completeze un raport către curier pentru a depune o sesizare. O semnătură de confirmare înseamnă că expedierea a fost livrată intactă și Destinatarul nu are obiecții asupra bunurilor livrate.

Prețul pentru livrarea comenzilor este stabilit de către firma de curierat.

Toate costurile pentru transport și servicii de curierat sunt pe efectuate pe cheltuiala Utilizatorului magazinului online.

Livrările se fac numai pe teritoriul României;

Comenzile sunt acceptate de luni până vineri, între orele 09:00 la 17:00, cu excepția zilelor sărbătorilor legale;

Comenzile plasate după ora 14:00 sunt procesate în următoarea zi lucrătoare;

Art. 17.

 

Furnizorul predă bunurile Utilizatorului, care este de acord cu cerințele și disponibilitatea cerințelor prevăzute la art. 47, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor.

Utilizatorul este de acord cu circumstanțele prevăzute la alin. 1 privind actul de acceptare al bunurilor. Confirmarea este considerată a fi efectuată în mod corespunzător dacă Utilizatorul nu notifică imediat Furnizorul cu privire la o discrepanță între bunurile comandate de acesta și cele primite și prin faptul că nu semnează documentele care însoțesc bunurile. La primirea comenzii, clientul trebuie să verifice dacă aceasta este completă și dacă bunurile livrate prezintă defecte.

Utilizatorul și Furnizorul sunt de acord că cerințele prevăzute la art. 47, alin. 1 din Legea privind protecția consumatorilor va fi respectată dacă acceptarea / confirmarea este efectuată de o persoană pentru care, în funcție de circumstanțe, se poate concluziona că va transmite informațiile consumatorului – parte la contract.

Mărfurile sunt livrate ambalate corespunzător în funcție de tipul și transportul acestora.

Prețul, modalitatea și termenul de plată la emiterea facturilor / chitanțelor sunt indicate în cadrul fiecarei comenzi.

Utilizatorul este obligat să furnizeze toate informațiile necesare pentru emiterea facturii în conformitate cu legislația română actuală.

Furnizorul va emite o factură pentru fiecare comandă plătită, prin care Utilizatorul a achiziționat un Produs și / sau un Serviciu oferit prin Magazinul online al Furnizorului. Utilizatorul este de acord să primească o factură / chitanță doar prin e-mail sau prin încărcarea acesteia în contul Utilizatorului.

Art. 18.

 

Cumpărătorul trebuie să inspecteze bunurile în timpul necesar, iar dacă acestea nu îndeplinesc cerințele Utilizatorului, acesta din urmă va notifica imediat Furnizorul.

Furnizorul va oferi o garanție legală a produselor sale în conformitate cu Legea privind protecția consumatorilor și va declara că bunurile livrate de acesta respectă contractul de vânzare, sunt potrivite pentru utilizarea prevăzută, nu prezintă defecte care îi reduc valoarea și au toate proprietățile și caracteristicile care sunt descrise în profilul produsului respectiv.

Atunci când Utilizatorul dorește să furnizeze un serviciu care nu este listat pe site-ul web al Furnizorului, acesta din urmă îi cere utilizatorului să facă o cerere explicită pentru aceasta, cu un motiv rezonabil.

Art. 19.

 

Furnizorul nu este responsabil pentru daunele suferite de Utilizator, survenite ca urmare a unei forțe majore, a celor care sunt în afara controlului Furnizorului și în cazul utilizării necorespunzătoare a produselor livrate.

 

CONFIDENȚIALITATE

Art. 20.

 

Datele pe care Parfumeria Shaikh le primește atunci când comandați, înregistrați sau navigați pe paginile magazinului lor online, vor fi utilizate numai pentru a vă deservi pe dvs. – acceptarea și executarea comenzilor, abonarea la noutăți / promoții, contactarea în cazul problemelor cu comanda și îmbunătățirea serviciului cu clienții. „Parfumeria Shaikh” garantează că aceste date nu vor fi divulgate unor părți terțe sau utilizate în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția acordului dumneavoastră expres;

Utilizatorul poate fi de acord să se aboneze și să primească un Newsletter prin e-mail și orice informații despre produsele și promoțiile viitoare furnizate de „Parfumeria Shaikh”, precum și despre evenimentele organizate de „Parfumeria Shaikh”; Utilizatorii care s-au abonat pentru a primi acest newsletter se pot dezabona în orice moment prin intrarea pe linkul aflat la sfârșitul fiecărui newsletter.

“Parfumeria Shaikh” poate monitoriza comportamentul clienților / utilizatorilor pe platformă. Acest lucru este necesar pentru “Parfumeria Shaikh” pentru a oferi un serviciu mai bun utilizatorilor platformei și pentru a continua să dezvolte și să-și îmbunătățească linia de produse, ținând cont de interesul consumatorilor.

Art. 21.

 

Utilizatorul este de acord să ofere Furnizorului acces nelimitat la orice materiale și informații pe care le trimite Furnizorului prin sau în legătură cu Magazinul online și care nu constituie date cu caracter personal în sensul Regulamentului 2016/679, indiferent dacă acesta are a făcut o comandă și a făcut o tranzacție prin intermediul acesteia. Furnizorul are dreptul de a utiliza, reproduce, publica, modifica, transmite și distribui aceste informații sau materiale. Utilizatorul este de acord în mod expres că Furnizorul este liber să utilizeze și să proceseze în scopuri proprii ideile, conceptele sau know-how-ul furnizat de Utilizator în orice mod prin sau în legătură cu magazinul electronic sau acțiunile / omisiunile pe care le are Utilizatorul efectuate prin sau în legătură cu magazinul electronic. Furnizorul nu este obligat să păstreze confidențial informațiile astfel obținute, în măsura în care aceasta nu i se impune de legislația actuală.

 

Art. 22.

 

Furnizorul poate furniza statisticilor colectate privind traficul site-ului agenților de publicitate sau agențiilor de publicitate care păstrează statistici privind clickurile pe bannerele și linkurile lor publicitare, pentru a compila statistici interne și alte activități legate de performanța site-ului. La fel se face ca după luarea măsurilor de ștergere a datelor personale ale utilizatorilor și ulterior nu sunt prelucrate date care ar putea identifica o persoană. Dacă acestea sunt încă prezente în ieșirea di ncontract, vor sunt șterse imediat.

Furnizorul nu verifică și nu este responsabil pentru autenticitatea numelui ales de utilizator, indiferent dacă afectează drepturile unor părți terțe și, în special, dreptul la un nume sau alte drepturi personale, dreptul la un nume comercial (companie), dreptul la o marcă comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

În cazul unui mesaj trimis de către Administratorul site-ului shaikhperfumes.ro pentru actualizarea informațiilor legate de înregistrarea unui Utilizator, Utilizatorul este obligat să efectueze corecții atunci când acest lucru este necesar, având în vedere acuratețea și precizia datelor.

RECLAME

Art. 23.

 

În momentul în care utilizatorul își creează un cont în magazinul online, acesta poate avea ocazia să își exprime consimțământul pentru a primi newslettere. Dacă nu este de acord în mod explicit să primească aceste newslettere, noutăți sau orice informații din partea „Parfumeriei Shaikh”, acestea nu îi vor fi trimise.

 

Art. 24.

 

Utilizatorul poate refuza în orice moment să primească un newsletter accesând linkul din partea de jos a fiecărui buletin informativ.

 

Art. 25.

 

Furnizorul va lua măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal ale Utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul 2016/679.

Scopul colectării datelor personale ale Utilizatorilor este legat doar de serviciul Utilizatorilor magazinului online, și anume: primirea și executarea comenzilor, menținerea profilului fiecărui Utilizator, notificarea și contactarea utilizatorilor magazinului electronic dacă este necesar și în legătură cu comenzile acestora, îmbunătățirea serviciului. Cu acordul expres al administratorului site-ului, datele utilizatorului se vor folosi pentru a evalua bunurile și serviciile oferite, marketingul, publicitatea, mass-media, scopurile administrative, de cercetare, precum și cercetarea pieței, monitorizarea și monitorizarea vânzărilor și comportamentul utilizatorului..

shaikhperfumes.ro va colecta informații despre utilizatorii site-ului.

Prin confirmarea acestor Termeni și condiții generale, fără a modifica setările, Administratorul declară că este de acord și acceptă să primească și să stocheze toate „cookie-urile” Utilizatorul și ale terților plasate pe site.

În cazul în care Utilizatorul a dezactivat cookie-urile de pe site-ul shaikhperfumes.ro, Furnizorul nu garantează buna funcționare a site-ului și toate daunele aduse Utilizatorului vor fi pe cheltuiala sa. Prin utilizarea cookie-urilor, Furnizorul oferă utilizatorilor un serviciu mai bun, mai rapid și mai eficient.

Art. 26.

 

În orice moment, Furnizorul are dreptul să solicite Utilizatorului să se identifice și să confirme autenticitatea fiecărei circumstanțe și a datelor personale anunțate în timpul înregistrării.

În cazul în care Utilizatorul nu se identifică, Furnizorul poate refuza încheierea unui contract de vânzare. Datele personale actuale și reale ale utilizatorului sunt necesare Furnizorului pentru a atinge scopul contractului de vânzare.

În cazul în care, din orice motiv, Utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și parola, Furnizorul are dreptul să aplice „Procedura pentru numele și parolele pierdute sau uitate”.

Art. 27.

 

“Parfumeria Shaikh” întreține, gestionează și administrează site-ul web shaikhperfumes.ro pentru a furniza serviciile descrise în acești Termeni și condiții generale și nu este responsabilă în următoarele cazuri:

Pentru daunele cauzate de comportamentul necorespunzător al terților și al partenerilor ale căror produse sunt oferite prin intermediul site-ului shaikhperfumes.ro;

Pentru încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe prin poziționarea materialelor supuse acestor drepturi furnizate de terți sau parteneri;

Pentru daunele cauzate de alte site-uri accesibile prin link-uri / bannere postate pe shaikhperfumes.ro;

În cazul în care contul unui utilizator este utilizat de o terță parte;

În cazul unor daune apărute în absența sau întreruperea accesului la site-ul shaikhperfumes.ro, independent de echipa „Parfumeria Shaikh”;

În cazul unor daune cauzate de sau legate în vreun fel de acces, utilizare sau imposibilitatea de a utiliza site-ul shaikhperfumes.ro. Toate informațiile de pe site sunt furnizate în conformitate cu legislația română actuală, fără garanția absolută a integrității și siguranței sale împotriva atacurilor dăunătoare ale terților. „Parfumeria Shaikh” întreprinde toate acțiunile pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor platformei, utilizând un certificat SSL valid și monitoare pentru a asigura un nivel ridicat de protecție din punct de vedere procedural și tehnic.

În cazul unor daune ca urmare a percepțiilor subiective și interpretării acurateței, exhaustivității și utilității informațiilor de pe site;

Pentru toate daunele cauzate consumatorilor din cauza utilizării necorespunzătoare a produselor oferite pe site-ul magazinului online al „Parfumeria Shaikh”;

Administratorul își rezervă dreptul de a edita conținutul imaginilor, descrierilor, textelor, documentelor și altor informații generate de utilizatorii site-ului shaikhperfumes.ro, precum și de a elimina și / sau modifica în orice moment și la discreția sa orice material generat de un utilizator atunci când are motive întemeiate să creadă că abuzează de drepturile sale sau încalcă oricare dintre regulile Termenilor și condițiilor generale;

Răspunderea pentru toate acțiunile efectuate în numele unui utilizator înregistrat prin utilizarea numelui său de utilizator și a parolei revine persoanei ale cărei date sunt specificate în profilul clientului. „Parfumeria Shaikh” nu este responsabilă pentru utilizarea neautorizată a unui profil al unui Utilizator de către terți.

Administratorul are dreptul să refuze să servească un Utilizator care a furnizat informații personale incorecte sau inexacte și să își șteargă contul fără notificare prealabilă.

Art. 28.

 

Termenii și condițiile generale pot fi modificate unilateral de către Furnizor în orice moment prin actualizarea acestora. Aceste modificări intră în vigoare imediat și sunt obligatorii pentru toți utilizatorii.

Furnizorul are dreptul de a aduce modificări condițiilor de utilizare în orice moment, fără o notificare prealabilă către consumatori și în conformitate cu legislația aplicabilă în România.

În orice caz de modificare a condițiilor generale, Furnizorul informează Utilizatorii despre aceasta publicând modificările pe pagina magazinului online.

Modificările acestor condițiilor generale prin cele două puncte de mai sus intră în vigoare și sunt acceptate de către utilizatori din momentul publicării lor pe site.

Modificările Termenilor și condițiilor generale nu afectează relațiile dintre Utilizator și Furnizor, care sunt legate printr-o cerere validă de cumpărare a bunurilor depusă înainte de notificare.

Art. 29.

 

Furnizorul publică termenii și condițiile generale actuale la adresa web shaikhperfumes.ro

 

Art. 30.

 

Drepturile de proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor și resurselor situate pe site-ul de comerț electronic shaikhperfumes.ro (inclusiv bazele de date disponibile) sunt supuse protecției în conformitate cu Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe, aparțin Furnizorului și nu sunt să fie utilizat cu încălcarea legii aplicabile.

 

Art. 31.

 

Dreptul de acces al Utilizatorului nu include dreptul de a copia sau reproduce informații și de a utiliza proprietatea intelectuală, cu excepția cazului în care sunt informații nesemnificative destinate uzului personal, cu condiția ca interesele legitime ale autorilor să nu fie prejudiciate în mod nejustificat, în cazul în care copierea sau reproducerea se efectuează în scopuri necomerciale. Utilizatorul nu are dreptul să elimine semnele mărcii comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală din resursele de care dispune.

 

Art. 32.

 

Acești termeni și condiții generale sunt obligatorii pentru toți utilizatorii magazinului online:

 

Orice utilizare a magazinului online este dovada faptului că ați (a) citit cu atenție condițiile generale de utilizare și (b) ați acceptat să le respectați necondiționat.

Dacă oricare dintre prevederile acestor termeni și condiții generale de utilizare a magazinului online se dovedește a fi invalidă sau inaplicabilă, indiferent de motivul pentru aceasta, aceasta nu implică invaliditatea sau inaplicabilitatea celorlalte prevederi.

Imaginile produselor au un caracter ilustrativ și orientativ, respectiv produsele livrate pot diferi de imaginile indicate în magazinul online.

Caracteristicile sau prețurile produselor descrise în magazinul online pot fi modificate în orice moment.

Toate bunurile, inclusiv cele alfate la promoție / reducere, sunt comercializate și livrate până la epuizarea stocurilor, chiar dacă acest lucru nu este specificat în mod explicit pe pagina magazinului online

Legea aplicabilă este cea română; legile României se vor aplica chestiunilor nerezolvate în prezentul tratat referitoare la executarea și interpretarea acestui tratat.

Toate litigiile dintre părțile la prezentul acord vor fi soluționate de instanța română competentă sau de Comisia pentru protecția consumatorilor din România.

În cazul litigiilor privind obligațiile care decurg din contractele de vânzare online, în care nu s-a ajuns la un acord, puteți trimite litigiul către organele de soluționare alternativă a litigiilor (ADR) în conformitate cu termenii și condițiile articolului 18a și următoarele din CPA. Informații suplimentare despre soluționarea alternativă a litigiilor pentru litigiile consumatorilor pot fi găsite pe site-ul web al Comisiei pentru protecția consumatorilor la adresa https://kzp.bg și în platforma de soluționare a litigiilor online ОРС.

Informațiile și produsele de pe acest site nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni vreo boală sau problemă de sănătate.